پزشک خوب،پزشک با اخلاق!

 

دکتر رضا کريمي: براي من که ?? سال از طبابتم مي‌گذرد سخت است در مورد موضوع پزشک بسيار مهم اخلاقي پزشکي بنويسم.اخلاق بسيار مهم است براي همينه ک ميگوييم پزشک خوب،پزشک با اخلاق!

 

براي من که ?? سال از طبابتم مي‌گذرد سخت است در مورد موضوع بسيار مهم اخلاقي پزشکي بنويسم؛ زيرا باور دارم اظهار نظر در مورد اخلاق و اصول پزشکي در صلاحيت استادان و پيشکسوتان حرفه پزشکي است.

 

وقتي صحبت از اخلاق پزشکي مي شود، رعايت رازداري و اجتناب از برخي اعمال خلاف مثل سقط جنين در اذهان متبادر مي شود، ولي واقعيت اين است که تمام فعاليت هاي روزانه ما پزشکان بااخلاق يا بي اخلاقي عجين است و موضوع رعايت اصول و اخلاق بسيار گسترده است.

 

براي رسيدن به تشخيص صحيح و اتخاذ روش درماني درست، پزشک در درجه اول بايد سواد و معلومات کافي داشته باشد.

 

نداشتن علم کافي باعث هدر رفتن هزينه و وقت بيمار شده و تشخيص صحيح داده نمي شود. از آنجا که علم پزشکي بسيار وسيع است و در هر روز مطالبي به آن اضافه مي شود، حتي پزشکاني که با درجه بالاي علمي فارغ التحصيل مي شوند نيز در صورتي که مطالعه پيگير و مداوم را رها کنند، به مرور دچار افت معلومات شده و عملا از تشخيص و درمان صحيح دور مي شوند.

 

عامل مهم ديگري که در اين مورد و ليست پزشکان متخصص اهميت دارد، ميزان وقتي است که يک پزشک براي ويزيت بيماران در نظر مي گيرد. متاسفانه در بسياري موارد همکاران بسيار باتجربه و حاذق مدت بسيار کمي براي ويزيت در نظر مي گيرند و تعداد زيادي بيمار را در وقت کم و حتي گاهي همزمان ويزيت مي کنند.

 

شايد بسياري از مردم ندانند، ولي واقعيت اين است که حتي باسوادترين و باتجربه ترين پزشکان اگر وقت کافي براي معاينه و مصاحبه با بيمار اختصاص ندهند، قادر نخواهند بود از سواد و تجربه خود بهره ببرند و عملا بيمار نفعي نخواهد برد.

 

موضوع سوم که شايد جالب تر از اين دو مورد باشد و بيماران بسياري از آن آگاه نيستند، اين است که به دلايل مختلف از جمله کمبود سواد يا تجربه يا سرعت زياد در ويزيت بيمار يا مواردي که بهتر است بازگو نکنم، گاهي پزشکان در انجام آزمايشات، سي .تي اسکن، ام.آر.آي، نوار مغز، اکوي قلب، تراکم استخوان، اسکن تيروئيد، اسکن قلب و… زياده روي مي کنند و تاسف بيشتر اين که بيماران بسياري از اين که مرتب آزمايشات پيچيده روي آنها انجام شود، استقبال مي کنند.

 

واقعيت البته اين است که در صورت مصاحبه و معاينه و اختصاص وقت کافي براي ويزيت بيماران، خيلي وقت ها نياز به انجام اين کارها، محدود و کم خواهد شد. به رغم قيمت بالاي بسياري از اين مداخله هاي تشخيصي متاسفانه رويکرد به کارهاي تشخيصي گران يک کلاس محسوب شده و پزشکان و بيماران گاهي به انجام آنها افتخار مي کنند.

 

موضوع مهم و در عين حال بسيار تاسف آور ديگر اين است که گاه ديده مي شود پزشک براي اين که بيمار را ترغيب به مراجعه مکرر و صرف هزينه کند، در مورد بيماري او بزرگنمايي کرده و با ترساندن بيمار او را به سوي کارهاي تشخيصي گران سوق مي دهد.

 

در پايان اين نوشتار کوتاه مي خواهم تاکيد کنم که تشخيص صحيح از غلط در اين موارد بسيار سخت است و بيماران نبايد به صرف خواندن اين مطالب به پزشکشان شک کنند، البته اعتقاد دارم هر جايي که شکي وجود دارد، بيمار مي تواند از پزشک توضيح بخواهد و او مسلما اين کار را خواهد کرد.

 

و سخن آخر اين که فقط بخشي از اين اتفاقات ناخوشايند در رعايت اصول و اخلاق پزشکي متوجه پزشکان است و روند اشتباه نظام سلامتي موجب قسمت عمده آن شده است.