اقدامات بعد از لیپوماتیک

دوره نقاهت بعد از ليپوماتيک چيزي در حدود ? الي ? روز مي باشد.
اگر ليپوماتيک در فرد با بي حس کننده موضعي صورت گرفته شود معمولا رژيم غذايي خاصي داده نمي شود و مي تواند دوباره از رژيم غذايي که قبلا استفاده مي کرده، استفاده کند.
بعد از عمل فرد بايد به ميزان کافي آب و آبميوه بنوشد تا از اتلاف آب بدن جلوگيري شود. همچنين فرد حداقل تا ?? ساعت بعد از ليپوماتيک به هيچ عنوان نبايد از نوشيدني هاي الکلي استفاده کند.
در عصر روز عمل ليپوماتيک فرد مي تواند کمي پياده روي داشته باشد.
اگر پس از عمل فرد شلي و افتادگي پوست به ميزان زياد داشت بايد تا ? روز از نشستن خودداري کند زيرا باعث چين خوردگي در ناحيه شکم و سفتي و بد حالت شد فرم زير شکم مي شود.به همين دليل به افراد توصيه مي شود تا چند روز پس از ليپوماتيک از نشستن دوري کنند و تا جايي که امکان دارد دراز بکشند. قيمت ليپوماتيک
پس از انجام ليپوماتيک براي پيشگيري از ايجاد شکم و يا افتادگي و بد فرم شدن توسط پزشک گن تجويز مي شود که بلافاصله پس از ليپوماتيک بايد تن فرد شود و حد اقل تا ? روز فرد نبايد آن را از شکم باز کند و فقط هنگام حمام گرفتن مي تواند آن را ازبدن دربياورد.
منبع:پرنيا