مزایای لیپوماتیک نسبت به روش های دیگر جراحی

 ليپوماتيک کبودي کمتري دارد
تورم آن بسيار کم است
دوره ي نقاهت آن حدود يک هفته است و بيمار بعد از جراحي نيازي به بستري ندارد
قابل انجام برروي اکثر نقاط بدن حتي نواحي ظريف و حساس
سيستم ايمني فعالي دارد که ارتباطي با بافت چربي نخواهد داشت.
آسيب هاي بسيار کمي به بدن وارد مي کند و تقريبا نزديک به صفر است
ليفت پوست در اين روش بسيار زياد است و دچار افتادگي بعد از تخليه چربي نمي شود
دوره عمل کوتاه، درد کمتر و ريکاوري آن به سرعت انجام مي شود. هزينه ليپوماتيک
منبع: دکتر پرنيا