شیوه نگهداری صحیح از گوش ها

 
اگر به خوبي عفونتهاي جزئي يا انسداد و گرفتگي گوش هايتان را بر طرف سازيد همواره مي توانيد گوش هايي سالم و بي دردسر داشته باشيد. فقط لازم است که اقداماتي ساده را رعايت کنيد:

 

?.گوشها خود به خود تميز مي شوند پس نيازي به فرو بردن گوش پاک کن و امثال آن در داخل گوش و اطراف آن نيست.

 

?.بر وسوسه و ميل خاراندن گوش هاي خارش دار غلبه نماييد چرا که در غير آن صورت عفونت پخش مي شود.

 

?.همواره گوشهايتان را خشک نگه داريد. آب انباشته شده پشت موم و جرم گوش بروز عفونت مي کند. بعد از دوش گرفتن و حمام کردن از پنبه بهداشتي آغشته به وازلين براي خشک کردن گوش ها استفاده کنيد. پنبه بهداشتي به تنهايي مناسب نيست. چرا که آب را به سمت داخل گوش سوق مي دهد.

 

?.از همان شروع عفونت در بر طرف در بر طرف ساختن آن باانتخاب دکتر از ليست پزشکان متخصص کوشا باشيد علائم عفونت عبارتند از:

 

خارشاحساس رطوبت داخل گوش و يا استشمام بويي از آن. اگر مشکلات گوش بيش از چند روز ادامه پيدا کردند حتما به پزشکتان مراجعه نماييد.

 

?.موم و جرم گوش در برابر انواع عفونت ها حشرات و گرد و خاک به طور طبيعي از گوش ها محافظت به عمل مي آوردو از خشک شدن مجراي گوش جلوگيري مي کند. ولي در برخي از افراد توليد موم گوش بيش از حد صورت مي گيرد و ممکن است داخل گوش ها پر از جرم سفت و تکه هاي سخت موم شود. در نتيجه گوش ها به اين شکل مسدود مي شوند.

 

قطرات داخل گوش  ـ که در داروخانه به فروش مي رسند مي توانند با نرم کردن موم ها و جرم ها مفيد واقع شوند. گر چه گاهي اوقات توليد حساسيت سوزش و درد مي کند. هم چنين مي توانيد به مدت چند روز متوالي چند قطره روغن زيتون داخل گوش بريزيد تا موم و جرم نرم شوند.