ارتباط ۸۰ % سرگیجه ها با شنوایی


هر ? ماه يکبار به متخصص مراجعه کرده و جهت شستشوي گوش اقدام کنند همچنين بايد توجه داشت که استفاده از گوش‌پاکن به هيچ عنوان توصيه نمي‌شود.

 

دبير انجمن شنوايي‌شناسي ايران، گفت: اگر وزوز گوش ادامه يابد، بايد حتما توسط پزشک و شنوايي‌شناسان بررسي شود. به گزارش سلامتي، حميد جليلوند اظهار داشت:‌ آلودگي صوتي، آلودگي هوا، موسيقي با صداي بلند و مصرف مشروبات الکي افراد را در معرض کم‌شنوايي قرار مي‌دهد.

 

وي افزود:‌ مواد شيميايي و آلاينده از طريق خون وارد عروق شده و از آنجايي که حلزون گوش فاقد رگ بوده دو تا سه ماه طول مي‌کشند تا اين مواد آلاينده از حلزون گوش عبور کند لذا همين مسئله سبب آسيب به گوش مي‌شود.

 

دبير انجمن شنوايي‌شناسي ايران ادامه داد:‌ زماني که کليه و کبد افراد نيز دچار مشکل باشد مواد شيميايي در حلزون گوش آنها مي‌ماند و سبب ايجاد عوارض در گوش مي‌شود.

 

دکتر مهدي احمدي در ارتباط با وزوز گوش گفت:  تمامي افراد شايد تجربه وزوز گوش را داشته باشند ولي اين مسئله زماني حائز اهميت بوده که وزوز گوش ادامه يابد و بايد حتماً اين موضوع توسط پزشکان و شنوايي‌شناسان بررسي شود و در واقع انجام تست شنوايي ضرورت دارد چرا که ممکن است يک اختلال شنوايي سبب بروز اين مشکل شده باشد.

 

 

وي با بيان اينکه وزوز گوش در گاهي مواقع قابل پيشگيري است گفت:‌قرار گرفتن در معرض آلودگي‌هاي صوتي امکان ابتلا به اين مشکل را چندين برابر مي‌کند البته صداي موسيقي زماني که بيش از اندازه و يا به عبارتي بيش از ?? دسيبل A باشد سبب آسيب به گوش مي‌شود.

 

دبير انجمن شنوايي‌شناسي ايران ادامه داد: بر اساس برخي آمارها ?? تا ?? درصد جمعيت فعال تجربه وزوز گوش را داشته ولي آمار پاتولوژيکي در ايران در اين زمينه نداريم ولي افرادي که در مشاغلي همچون محيط‌ هاي نظامي و صنعتي کار مي‌کنند بيشتر در معرض آسيب شنوايي هستند.

 

جليلوند در مورد ترشح زياد جرم گوش، گفت: برخي از افراد ژنتيکي دچار اين مشکل بوده همچون زماني که کليه‌هاي آنها دچار سنگ‌ساز مي‌شود البته استرس در تشديد افزايش جرم گوش مؤثر است.

 

وي افزود: زماني که جرم گوش انباشته و سفت شود هنگامي که فرد حمام رفته يا به استخر مي‌رود اين مواد حجيم شده و سبب اختلال در شنوايي آن مي‌شود.

 

دبير انجمن شنوايي‌شناسي ايران گفت: اين افراد بهتر است هر ? ماه يکبار به متخصص مراجعه کرده و جهت شستشوي گوش اقدام کنند همچنين بايد توجه داشت که استفاده از گوش‌پاکن به هيچ عنوان توصيه نمي‌شود.

 

وي در ادامه افزود: ?? درصد سرگيجه‌ها ريشه در شنوايي افراد دارد و زماني که فرد دچار سرگيجه مي‌شود حتما بايد آزمايش شنوايي از آن صورت گيرد. البته موضوع سرگيجه در زنان به دليل تغييرات هورموني و ضعف بدني بيشتر است.