مواردی که می توانید از لیپوماتیک برای آن استفاده کنید

از ليپوماتيک مي توان در لاغري هاي موضعي استفاده کرد قسمت هايي مانند

شکم
پهلو
ران
ساق پا و اطراف زانو
ناحيه پشت کمر
صورت و غبغب
بازو

نحوه انجام جراحي ليپوماتيک
در نتيجه ليپوماتيک يک روش ايمن و سريع براي از بين بردن چربي ها است که دوره ي ريکاوري در آن بسيار سريع اتفاق مي افتد، ليپوساکشن در مناطقي که دچار فيبروز شده اند نيز به خوبي عمل مي کند و در واقع برروي تمامي چربي هاي بدن تاثير مي گذارد. در اين روش به دليل استفاده از ارتعاشات سوختگي و يا نرکوز پوست ديده نمي شود و بعد از جراحي تورم بسيار کم است . هزينه ليپوماتيک
اين جراحي که توسط بي حسي موضعي انجام مي شود به عنوان يک روش بدون برش و جراح شناخته مي شود و در واقع جزو عمل هاي سرپايي محسوب مي شود. ليپوماتيک چربي ها را به صورت فيزيکي خرد مي کند و در در نهايت توسط خود دستگاه آن را تخليه مي کند.
منبع: دکتر پرنيا