خلاصه امتیازات تکنیکال دستگاه لیپوماتیک

يک تکنيک شناخته شده و مورد استفاده در بيش از ?? کشور در سراسر جهان است .
شاخه اي از آسپيراسيون چربي ارتعاشي (Vibro Lipo Suction) است .
يک تکنيک ثبت شده است که از هواي فشرده براي به حرکت در آوردن نوک کانولا در يک فضاي ? بعدي استفاده مي کند .
Nutationدر مايع بافت چربي سبب ايجاد امواجي با فرکانس کمتر از ?? هرتز شده که ارتعاش اين امواج سبب تعليق و ليز شدن چربي گشته و به آرامي آسپيره ميشود . دستگاه ليپوماتيک
هم چنين حرکت Nutationalباعث تحريک سنتز کلاژن مي شود و پوست را سفت مي کند .
امواج اينفراسونيک ( با فرکانس پايين : کمتر از ??Hz) که بوسيله ضربات Nutationتوليد مي شود سبب آزادسازي اندورفين ها مي شود که در نتيجه آن کاهش ميابد
در مقايسه با ديگر تکنيک ها بيشترين اثر امواج اينفراسونيک را در نوک کانولا خواهيم داشت از اينرو Infiltrationبا سرعت و پخش بيشتري انجام مي شود (Infiltrationهموژنز )
خلاصه امتيازات درماني روش ليپوماتيک نسبت به ساير روشها:
هر نوع تخليه چربي ( از هر ناحيه و به هر مقدار ممکن )
ليپوپلاستي کلاسيک : شکم ، پهلو ، ران ( داخلي و خارجي ) زانو ، Calves، آرنج ، کمر ، باسن ، ران هاي شل ، چانه ، گردن ، Love Handles
ليپوپلوستي ويژه : ابدومينو پلاستي ، ژنيکوماستي ، مناطق فيبروز ، چربي سطحي ، Body tightening، کوچک کردن Breast ها
N.I.Lدر مرد و زن از ?? سالگي و با هر نوع تيپ پوستي و هر نوع چربي ( آسيايي ، آفريقايي ، …..) انجام مي شود
توقف حرکت هنگام برخورد با بافتي به جز بافت چربي
Micro-pumping system : اين امکان را فر اهم مي آورد که بيشترين بافت چربي بدون افزايش فشار در منطقه برداشته شود .
بدون پخش گرما و حرارت
داراي گواهينامه هاي ???K,KFDA,EC Marking
خلاصه فوايد دستگاه براي بيمار و مقايسه آن با ليزر ليپوليز :
عدم امکان سوختگي پوست
عدم نياز به بيهوشي
عدم وجود احتمال آمبولي و پارگي احشا
کمترين ميزان تروما ( کاهش شگرف در ايجاد کبودي ادم و درد )
کمترين درد
بهترين نماي پوست ( بهترين Retractionو کشيدگي پوست )
کمترين زمان بهبودي بعد از درمانPost-op Recoveryو دوره کوتاه نياز به استفاده از گن
کمترين عوارض احتمالي
کمترين غير يکنواختي ظاهري
قابليت دسترسي به مناطق سخت ( کمر ، نواحي فيبروزه و …..)
درمان مناطق حساس و ظريف ( زانو ، calves، باسن و …….) با بالاترين دقت