موارد لازم پیش از عمل لیپوماتیک شکم

پيش از جراحي ليپوماتيک لازم است تا اقدامات لازم را انجام دهيد.

بايد به مواردي که پزشک به شما ارائه مي کند توجه کنيد و براي يک جراحي موفق آماده شويد.

لازم است تا پزشک از داشتن سابقه بيماريهايي مانند:

– ديابت کنترل نشده
– فشارخون بالا
– بيماريهاي قلبي عروقي مثل سکته قلبي يا مغزي
-جراحي هاي پيشين
-جراحي شکم و يا پهلو در گذشته
– بيماريهاي مزمن مانند سرطان ، لوپوس
– بيماريهاي همراه با ضعف سيستم ايمني
و ساير بيماريهاي خاص مطلع شود، اطلاعاتي که شما از خود در اختيار پزشک قرار ميدهيد ميتواند کمک بزرگي به کيفيت و روند جراحي ليپوماتيک داشته باشد.

پزشک بايد از سابقه مصرف داروها مخصوصا داروهاي ضدانعقادي مثل آسپرين ، وارفارين ، پلاويکس مطلع باشد.

همچنين خاطر نشان کردن مصرف داروهاي ضعيف تر مانند بروفن و خانواده آن، ويتامين E وداروهايي مانند آميودارون- سايمتيدين ،سيپروفلوکساسين ، فلوکستين ،فلوکونازول ،مترونيدازول توصيه مي شود.

بايد جراحي هاي مشابه را به پزشک خود گزارش کنيد.

همچنين بايد تغييرات وزني که به صورت متوالي انجام شده اند را گزارش کنيد.

نياز است تا پزشک از فعاليت بدني شما مطلع شود و بتواند تصميم صحيحي براي جراحي شما بگيرد.

توصيه ميشود تا انجام سونوگرافي از نظر قطر چربي زير جلدي را فراموش نکنيد در پي اين آزمايش نيز بايد آزمايشات لازم در جهت شناسايي موارد ذيل انجام گيرد.

– کم خوني
– روند کار کبد و کليه ها
– انجام تست بارداري در زنان
-انجام تستهاي انعقادي براي جلوگيري از مشکلات خونريزي حين عمل
– تست تشخيص بيماريهايي مانند هپاتيت براي رعايت موارد ويژه حين عمل
– پر کردن فرم رضايت نامه
– تصاوير قبل از جراحي (گرفتن عکس براي پرونده بيمار از مناطق مورد درمان )