فیزیولوژی کبد در بدن


 کبد (جگر) اندام مهمي در بدن است که بدون آن ادامه حيات غيرممکن است.

 

پانکراس(لوزالمعده) و کبد، نقش مهمي در هضم و متابوليسم مواد غذايي به‌عهده دارند.

 

کيسه‌ي صفرا نيز اگر چه اندامي مهم است، ولي بدن به‌خوبي خود را با فقدان آن، تطبيق مي‌دهد.

 

آگاهي از ساختمان و عملکرد اين اندام‌ها بسيار مهم و با ارزش است.

 

فيزيولوژي و عملکرد:

 

کبد به وزن تقريبي ???? گرم، بزرگترين غده‌ي بدن است و دو لوب اصلي، راست و چپ دارد.

 اين عضو از دو منبع خوني تغذيه مي شود: شريان کبدي، که يک سوم خون کبد را تامين مي‌کند و از آئورت منشا مي‌گيرد، و وريد باب که دو سوم خون آن را تامين مي‌کند و خون گرفته شده از لوله ي گوارش را به آن مي‌رساند.

مجموعه‌اي از مجاري صفراوي نيز در کبد وجود دارند که صفرا (که منشأ آن سلول هاي کبدي است) از طريق اين مجاري خارج مي‌شود.

 

کبد قادر به توليد مجدد خود مي‌باشد. وجود ??- ?? درصد از کل کبـد براي ادامه‌ي حيات کافي است؛

ولي با خارج کردن آن از بدن، مرگ در عرض?? ساعت اتفاق مي‌افتد.

 اين عضو حياتي براي انجام بيشتر اعمال متابوليک بدن ضروري بوده و بيش از ??? عمل مختلف را انجام مي‌دهد و حتما بايد چکاپ هاي ساليانه توسط پزشک حاذق انتخاب شده از ليست پزشکان متخصص انجام شود.

 

کارهاي اصلي آن عبارت‌اند از:

 

– متابوليسم کربوهيدرات، پروتئين و چربي؛

 

– ذخيره و فعال کردن ويتامين‌ها و مواد معدني؛

 

– تبديل آمونياک به اوره؛

 

– متابوليسم استروئيدها؛

 

– عمل کردن به‌عنوان يک صافي؛براي محافظت در برابر سيل مواد مضري که به‌ خون سرازير مي‌شوند.

 کبد صفرا توليد مي‌کند، نمک‌هاي صفراوي براي هضم و جذب چربي و ويتامين‌هاي محلول در چربي استفاده مي‌شوند و بيلي روبين محصول نهايي انهدام گلبول‌هاي قرمز، در کبد ترکيب شده و از طريق صفرا دفع مي‌شود