دیابت حاملگی و دیابت نوع2 و گزینه های درمانی جدید بر اساس فاکتورها

 
دراشخاص مبتلا به ديابت نوع 2 و درخانمهاي حامله مبتلا به ديابت، دارا بودن غلظت بالاي يک متابوليت چربي باعث بي نظمي در وظيفه سلولهاي پانکراس در ترشح انسولين مي شود. بر اساس اين کشفيات با ممانعت از تأثير اين متابوليت مي توان از بروز ديابت جلوگيري کرد يا در صورت ابتلا ، به درمان آن کمک نمود.

 

نتايج اين تحقيق در مجله ي Cell Metabolism  منتشر شد.

 

تقريباٌ يک پنجم زنان باردار به ديابت بارداري مبتلا مي شوند. اين بيماري خطر ابتلا به ديابت نوع2 را در اين زنان در مراحل بعدي زندگي بالا مي برد. براي کسب ديدگاه بهتري به مکانيزم هاي مشترک اين دو نوع ديابت، محققين آزمايشگاه دکتر Wheeler  در دانشگاه تورنتو به آزمايش بيش از 340 مولکول در نمونه هاي خوني تهيه شده از افراد مبتلا به ديابت نوع2 و افراد مبتلا به ديابت بارداري و افراد غيرديابتي پرداختند.

 

محققين با استفاده از روش متابولوميک به بررسي فرآيندهاي شيميايي که متابوليت ها در آن دخيل هستند، پرداختند. دانشمندان متوجه شدند در خون بيماران مبتلا به ديابت نوع2 و زنان مبتلا به ديابت بارداري غلظت تعداد قابل توجهي از متابوليت ها تغيير مي کند که از جمله مي توان به قندها، اسيدهاي آمينه، چربيها در مقايسه با نمونه هاي خوني افراد غيرديابتي اشاره کرد.

 

يک متابوليت چربي بخصوص بنام CMPF  در خون افراد مبتلا به ديابت بارداري و افراد مبتلا به ديابت نوع2 در مقايسه با افراد غيرديابتي به شدت افزايش مي يابد. آزمايشات انجام شده بروي موشها نشان داد که افزايش غلظتCMPF  سبب کاهش ترشح انسولين از سلولهاي بتاي پانکراس مي شود که نهايتاٌ منجر به شروع ديابت مي گردد.

 

آزمايشات دقيق تر براي بررسي مکانيسم اين تأثير نشان داد که CMPFبا ورود به سلول بتا از طريق انتقال دهنده ي آنيون آلي 3 ( OAT3) سبب بروز استرس اکسيداتيو در داخل سلول شده وباعث بروز ساير تأثيرات منفي مي شود. سپس محققان دريافتند که مي توان از تأثيرات CMPF  با ممانعت از انتقال آن توسط OAT3  به داخل سلولهاي بتا يا با استفاده از يک آنتي اکسيدان جلوگيري کرد.

 

نويسنده ي مقاله Kacey Prentice  مي گويد: بر اساس اين يافته ها ما معتقديم که CMPF  و انتقال دهنده ي آن يعني OAT3  اهداف جديدي براي مداخلات پيشگيرانه و درماني ديابت هستند .اگر بتوانيم مقدار CMPF  را در خون کاهش دهيم يا از ورود CMPF  به سلولهاي بتا از طريق بلاک کردن OAT3  جلوگيري نماييم، خواهيم توانست عملکرد سلولهاي بتا را حفظ کرده و از نارسايي آنها و بروز ديابت از ليست پزشکان متخصص جلوگيري کنيم.

 

به گفته ي Prentice  : درمان ديابت بارداري مقوله ي بسيار حساسي است زيرا سلامت مادر وجنين را تحت تأثير قرار مي دهد. او مي افزايد: ما معتقديم پيشگيري و درمان ديابت نوع2 به هدف واقعي تر و قابل دسترسي تبديل شده است و CMPF  مي تواند به عنوان يک بيومارکر براي هر دوي اين بيماريها بکار گرفته شود.