پارگی‌ پرده گوش

 

پارگي‌ پرده گوش عبارت‌ است‌ از پاره‌ شدن‌ پرده‌ نازک‌ گوش‌ که‌ قسمت‌هاي‌ داخلي‌تر گوش‌ را از گوش‌ خارجي‌ جدا مي‌کند.

 

پرده گوش قسمتي از ساختار شنوايي ماست که گوش خارجي را از گوش مياني جدا مي‌کند. اين پرده در اصل بافت شفافي است که امکان حرکت دارد و مي‌تواند صدا را تقويت کند و به گوش داخلي برساند تا بتوانيم آن را بشنويم.

 

عفونت گوش مياني مي تواند سبب اسيب رساندن به پرده گوش شود که اين وضعيت سبب مي شود که ترشحات گوش به صورت چرک از گوش مياني خارج شود . *اسيب مستقيم به گوش(به عنوان مثال برخورد جسم سخت با گوش) سروصداي بلند و ناگهاني به عنوان مثال ايجاد يک انفجار بزرگ.

 

در نزديکي شما که در کل امواج ناگهاني سبب سوراخ شدن پرده گوش شما مي شود که اغلب شديترين نوع اسيب مي تواند سبب کاهش شنوايي و وزوز گوش(زنگ زدن در گوش ) مي شود. *همچنين پارگي پرده گوش مي تواند زماني رخ دهد که به طور ناگهاني فشار تغيير کند که اين اختلاف شديد هوا درخارج از گوش و گوش مياني مي تواند سبب پارگي پرده گوش شود.

 

براي مثال هنگام سفر با هواپيما که ايجاد درد در هنگام فرود هواپيما و در طي تغيير ارتفاع بسيار شايع مي باشد.با اين حال به ندرت پارگي پرده گوش خطرناک مي باشد. *وارد کردن اشيا به داخل گوش (مانند گوش پاک کن)که گاهي مي تواند به پرده گوش اسيب برساند.

 

 دکتر مهدي احمدي :گرامت ها يک سري لوله هاي کوچک هستند که در پرده گوش تعبيه شده اند که توسط چسبي که دارند سبب مي شود تمامي ترشحات مخاطي که در گوش مياني به دام افتاده است از گوش خارج شود.هنگامي که يکي از اين لوله هاي کوچک از گوش بيرون مي افتد يک سوراخ در پرده گوش ايجاد مي شود که به زودي بهبود مي يابد.

 

پاره‌ شدن‌ پرده‌ گوش‌ به‌ دنبال‌ وارد کردن‌ يک‌ شي‌ء مثل‌ گوش‌ پاک‌کن‌ يا گيره‌ کاغذ براي‌ تميز کردن‌ يا رفع‌ خارش‌ گوش‌ يا وارد آمدن‌ فشار ناگهاني‌ به‌ پرده‌ گوش‌ به‌ سمت‌ داخل‌، مثلاً در اثر سيلي‌، حادثه‌ به‌ هنگام‌ شنا يا شيرجه‌، يا وقوع‌ انفجار در نزديکي‌ فرد يا وارد آمدن‌ فشار ناگهاني‌ به‌ پرده‌ گوش‌ به‌ سمت‌ خارج‌ (مکش‌ به‌ سمت‌ خارج‌) مثلاً در اثر بوسيدن‌ گوش‌

 

عفونت‌ شديد گوش‌ مياني‌

 

خيلي‌ ها تصور مي‌کنند اگر پرده گوششان آسيب ببيند، کاملا ناشنوا خواهند شد در حالي که اين پرده فقط ?? درصد در شنوايي ما تاثير دارد و اهميت آن در قدرت شنيدن نيست، چون ناشنوايي در اثر تخريب عصبي اتفاق مي‌افتد نه پاره شدن پرده گوش!

 

وجود پرده گوش براي جلوگيري از ابتلا به عفونت‌هاي گوش مياني که مي‌تواند صدمه‌هاي مهمي به گوش بزند، اهميت زيادي دارد؛ يعني اگر کسي استخوانچه‌هاي گوش خود را از دست بدهد، ?? درصد در کاهش شنوايي او تاثير دارد، ولي اگر عفونت به گوش داخلي و مياني برسد، احتمال اين‌که شنوايي صددرصد از بين برود، زياد است.