تفاوت دیابت آغاز جوانی با دیابت نوع دو

 

 اين دو شکل ديابت در بسياري از موارد با هم فرق دارند.

 در ديابت آغاز جواني مي توان نيازمندي سريع را از سوختنيهاي چرب به عنوان جايگزيني توليد کرد، براي اينکه بدن نمي تواند قند را بدون انسولين مورد استفاده قرار دهد.

 در اين صورت منجر به تجمع سم هاي کلون در خون مي شود که اين امر نهايتا به کوما و مرگ مي انجامد. مگر اينکه انسولين تزريق شود.

 اين بيماران احساس ضعف و عطش شديدي را همراه با درد در تمام بدنشان دارند.

 

 اغلب آنها بوي قوي استون را (ماده شيميايي که براي لاک ناخن ها استفاده مي شود) استشمام مي کنند.

 ديابت هاي شروع بلوغ بتدريج به وجود مي ايد. بسياري از افراد ميانسال ديابتي از مريضي شان بي خبر هستند.

 بدين صورت ممکن است که آنها بهبود يابند و گاهي اوقات هم فرد به علت مشکلاتي از قبيل ترميم و عفونتهاي مزمن زخم ساق پا و يا کورک ممکن است اولين نشانه مزاحمتهاي متابوليسمي را ببيند و مورد توجه پزشک متخصص غدد معالج قرار گيرد.

هر دوي ديابت ها پيوسته و بطور عمومي متداولند. اکنون ديابت ها در بين بچه ها نسبت به 30 سال قبل شش برابر متداولتر است.

 اين يکي از چند راهي است که بدنهايمان تحت فشارهاي زندگي مدرن با شکست مواجه مي شود.