مهم ترین عامل ها برای تغییرات پوستی بعد از لیپوماتیک

جنسيت و نوع پوست
سن ، هرچه سن بالاتر باشد قدرت ليفت در فرد کمتر مي شود
تعداد بارداري در بانوان ، هرچه تعداد بالاتر باشد ميزان افتادگي نيز بيشتر مي شود
جنس پوست، پوست در اين موارد بسيار تاثير مي گذارد
ناحيه مورد عمل ، معمولا صورت ، بازو و ران ها مکان هاي مناسب تري هستند
ژنتيک
در افرادي که به صورت ژنتيکي پوست هاي شل و مستعد ترک دارند افتادگي بيشتر صورت مي گيرد ، البته دقت داشته باشيد که چاقي و ميزان چربي هاي بدن در اين مورد تاثير گذار است ، هرچقدر که چاقي شکم بيشتر باشد پوست ميزان بيشتري آسيب مي بيند و در واقع بعد از تخليه چربي دچار افتادگي مي شود . به همين منظور است که در بسياري از موارد وزن و ميزان چربي در نتيجه ي جراحي تاثير فراواني مي گذارد .

تمامي اين موارد در زمان مشاوره براي عمل ليپوماتيک بررسي مي شود .
منبع: دکتر پرنيا