آزمایش برای اختلالات غدد درون ریز

 

 اگر شما مبتلا به اختلالات غدد درون ريز هستيد، ممکن است پزشک شما را به متخصص ( متخصص غدد) ارجاع دهد و اين فرد در زمينه ي مشکلات مربوط به دستگاه غدد درون ريز خبره و متبحر مي باشد.

 

علائم اختلال غدد درون ريز بسيار متنوع است و به نوع غده ي درگير وابسته مي باشد. در حالي که، اکثر افراد مبتلا به بيماري غدد درون ريز از خستگي و ضعف شکايت دارند.

 

آزمايشات خون و ادرار براي بررسي سطح هورمون ها مي تواند به پزشکان در تعيين اين که آيا اختلال غدد درون ريز وجود دارد يا که خير کمک کند. آزمون هاي تصوير برداري ممکن است  براي تعيين محل تومور و يا ندول استفاده شود.

 

 درمان اختلالات غدد درون ريز مي تواند دشوار و پيچيده باشد، به طوري که تغيير در سطح يک هورمون مي تواند  ديگري را کاهش دهد. پزشک و يا متخصص غدد شما ممکن است آزمون معمولي خون را براي بررسي مشکلات و يا براي تعيين داروها و يا  تنظيم روند درماني شما درخواست کند.