عوارض لیپوماتیک چیست

البته ممکن است بدن فرد نسبت به موارد ديگري واکنش نشان داده و دچار عارضه هاي بسيار سطحي و ناچيز بشود . ممکن يک يا چند مورد از موارد زير رخ دهد :

? – حساسيت به ليدوکايين

اين مشکل در کسانيکه سابقه اي از حساسيت به اين ماده يا مواد مشابه داشته اند قابل شناسايي و پيشگيري مي باشد.

? – خونريزي و کبودي

اين مشکل در کساني که از داروهاي ضد انعقاد خون مانند آسپرين و وارفارين مصرف مي کنند ديده مي شود. براي جلوگيري از اين امر نياز است تا يک يا دوهفته قبل از جراحي مصرف را قطع نمايند.

? – عفونت

عفونت محل عمل در ليپوماتيک در شرايطي که کلينيک يا اتاق عمل مجهز نباشد و استرليزه نباشد ممکن است اتفاق بيافتد. البته اين عارضه با رعايت شرايط کامل استريلزاسيون در کلينيک و نيز ضدعفوني مناسب آن توسط بيمار بسيار رخ نمي دهد مگر آنکه بيمار دچار بيماريهاي مزمن همراه با کاهش سيستم ايمني مانند ديابت شديد ، بيماريهاي مزمن اتوايميون مانند لوپوس پيشرفته و .. بوده و يا از داروهاي تضعيف کننده سيستم ايمني مانند کورتون ، داروهاي ضد سرطان استفاده نمايد. قيمت ليپوماتيک

? – مسموميت با داروهايي که در ليپوماتيک مورد استفاده قرار مي گيرد به خصوص ليدوکايين

البته در صورتي اين داروها تاثيرگذار مي باشند که به مدت طولاني مصرف گردند و مصرف کوتاه مدت آنان بي تاثيرند.نياز است تا جراح از مصرف اين نوع داروها مطلع باشد و موارد مورد نياز را قبل از جراحي ليپوماتيک يادآوري نمايد.