علل بیماری های غدد درون ریز

 

اختلالات غدد درون ريز را معمولا در دو دسته تقسيم بندي مي کنند:

 

    بيماري هاي اندوکريني که زماني رخ مي دهد که غده بيش از حد و يا خيلي کمتر از حد معمول خود هورمون درون ريز بسازد، و به آن عدم تعادل هورموني مي گويند.

    بيماري هاي اندوکرين به علت برخي ضايعات در سيستم اندوکرين  ايجاد مي شود ( از جمله ندول ها و تومورها)، که  بر روي سطح هورمون ها اثر دارند.

 سيستم فيدبک ( خودتنظيمي) اندوکرين به کنترل و تعادل هورمون ها در جريان خون کمک مي کند. اگر بدن شما  مقدار زياد و يا خيلي کمي هورمون خاص داشته باشد، سيستم فيدبک بر روي غدد مشخصي براي اصلاح  اين مشکل اثر مي گذارد و سيگنال مي فرستد.

عدم تعادل هورموني ممکن است زماني رخ دهد که سيستم  فيدبک در حفظ سطح هورمون ها در جريان خون مشکل داشته باشد و  يا  اگر بدن  نتواند آن را به درستي از جريان خون حذف کند، اين مشکل پديد مي آيد.

 

افزايش  و يا کاهش سطح هورمون هاي غدد درون ريز ممکن است مشکلات زير را به دنبال داشته باشد:

 

 

    مشکل در سيستم فيدبک غدد درون ريز

 

 

    بيماري ناتواني غده در تحريک  غده ي ديگر براي آزاد کردن هورمون ها ( براي مثال، وجود مشکل  در هيپوتالاموس مي تواند باعث عدم توليد هورمون در غده ي هيپوفيز شود)

    تشخيص اختلال ژنتيکي از جمله نئوپلازي متعدد غدد درون ريز (MEN)، و يا کم کاري تيروئيدي مادرزادي توسط متخصص غدد

    عفونت

    آسيب به غدد درون ريز

    تومور غدد درون ريز

 

اکثر تومورهاي غدد درون ريز و ندول هاي آن، غير سرطاني هستند. معمولا آن ها به ساير بافت هاي بدن منتشر نمي شوند. در حالي که، تومور و يا ندول در غده ممکن است با توليد هورمون در غده تداخل داشته باشد.