روش انجام جراحی لیپوماتیک

لاغري با ليپوماتيک توسط دستگاه ليپوماتيک انجام مي شود، اين دستگاه يک لوله ي فلزي بسيار نازک دارد که به آن کانولا گفته مي شود ، کانولا به سرعت مي لزرد و زماني که وارد بدن مي شود با ايجاد ارتعاشات بسيار سريع باعث خرد شدن چربي ها در زير پوست مي شود ، دستگاه ليپوماتيک به طور هم زمان چرخش و ارتعاش را در بدن ايجاد مي کند و در واقع باعث تخريب سلول هاي چربي مي شود.
زماني که بافت هاي چربي به ذراتي ريز تبديل شدند، آمادگي چربي ها براي تخليه به وجود مي ايد ، هر چند که تخليه چربي ها توسط ميله ي کانولا انجام مي شود اما اين عمل هيچ گونه آسيبي به بافت هاي حساس بدن مانند عضلات و عروق خوني وارد نمي کند.

راز لاغري با ليپوماتيک نحوه انجام جراحي ليپوماتيک
در نتيجه ليپوماتيک يک روش ايمن و سريع براي از بين بردن چربي ها است که دوره ي ريکاوري در آن بسيار سريع اتفاق مي افتد، ليپوساکشن در مناطقي که دچار فيبروز شده اند نيز به خوبي عمل مي کند و در واقع برروي تمامي چربي هاي بدن تاثير مي گذارد. در اين روش به دليل استفاده از ارتعاشات سوختگي و يا نرکوز پوست ديده نمي شود و بعد از جراحي تورم بسيار کم است .

اين جراحي که توسط بي حسي موضعي انجام مي شود به عنوان يک روش بدون برش و جراح شناخته مي شود و در واقع جزو عمل هاي سرپايي محسوب مي شود. ليپوماتيک چربي ها را به صورت فيزيکي خرد مي کند و در در نهايت توسط خود دستگاه آن را تخليه مي کند.