نگهداری از سمعک


اگر شما از سمعک پشت گوش (BTE ) ، داخل گوش (ITE) و يا داخل کانال (CIC) استفاده مينمائيد. نظافت روزانه آنها براي اطمينان از عملکرد مناسب اين سمعکها بسيار ضروري مي باشد.

 

در ذيل چندين توصيه ساده  از ديد دکتر مهدي احمدي ذکر شده است که شما بايد بطور منظم آنها را بکار گيريد:

 

 

سمعکهاي پشت گوشي:

 

 

با يک پارچه خشک ، سمعک و قالب آن را تميز نمائيد . هرگز خود سمعک را نشوئيد

 

مطمين شويد که هيچ جرمي ، داخل دهانه سمعک و يا قالب نشده باشد زيرا اينها موجب کاهش تاثير و عملکرد سمعک مي گردند.

 

هنگام عدم استفاده از سمعک خصوصا شبها ، در باتري راباز بگذاريد تا جريان هوا در آن برقرار گردد.

چگونگي شستشوي قالب گوش و نگهداري از سمعک:

 

قالب سمعک بايد بطور منظم شستشو شود.

 

قالب گوش را از سمعک جدا کنيد.

 

قالب را با آب نيمه گرم و صابون بشوئيد. از مواد شوينده قوي براي اين منظور استفاده نکنيد.

 

قالب را با آب شستشو داده و آبکشي نمائيد.

 

ممکن است قطراتي از آب ، داخل قالب گوش و يا لوله آن باقي بماند.

 

در اين موارد براي نگهداري از سمعک ، وسايل خاصي براي دميدن هوا در اختيار متخصص سمعک شما قرار دارد که قطرات آب را خارج نمائيد.

 

قبل از اتصال مجدد سمعک به قالب گوش و لوله آن ، اطمينان حاصل کنيد که قالب و لوله کاملا خشک شده باشند.

 

 

سمعکهاي داخل گوش (ite) و کاملا داخل کانال (cic ) :

 

 

 

جرم توليد شده در کانال گوشي شما ، مي تواند موجب بسته شدن و گرفتگي دهانه سمعک گردد. به منظور تسهيل در پاک کردن اين جرم ما ، از سمعکهاي داخل گوشي مجهز به يکي از سيستمهاي محافظ در برابر جرم گوش مي باشد که عبارت اند از : wan gard يا no wan ، micro wan buster و يا wan buster که براي خارج نمودن سريع و راحت جرم گوش طراحي شده اند .

 

 

 

براي نگهداري از سمعک چه کارهايي را نبايد انجام دهيد:

 

 

هيچ گاه از آب يا الکل براي تميز نمودن سمعک استفاده نکنيد. شما مي توانيد خارج و سطح سمعک را بوسيله پارچه و يا وسايل مخصوص پاک کردن که همراه با سمعک به شما داده مي شود خشک وتميز نمائيد.

 

هر گاه از لوسيون ( خصوصا لوسيونهاي برنزه شدن در آفتاب ) استفاده نموديد، دستهايتان را قبل از کار با سمعک و يا قرار دادن باتري در آن کاملا شستشو دهيد. استفاده از اسپري مو نيز مي تواند به سمعک آسيب وارد نمايد .

 

براي نگهداري از سمعک هيچگاه نبايد سمعک را در معرض گرماي شديد قرارداد ( مثل گذاشتن سمعک در داخل ماشين پارک شده زير آفتاب ) سمعک نبايد در معرض رطوبت قرار گيرد ، مانند قرارگرفتن در سوناي بخار يا زير دوش يا باران شديد .در صورتيکه سمعک در محيط بسيار مرطوبي قرار گيرد با احتياط آنرا خشک نموده و از کيت ضد رطوبت استفاده کنيد .براي اطلاعات بيشتر به متخصص سمعک مراجعه کنيد.