توضیحاتی در مورد لیپوماتیک

از ميان نکاتي که درباره اين روش مطرح است کداميک را باور ميکنيد؟
پيدايش نسل اوليه دستگا ههاي ليپوساکشن در سال 1974 توسط دکتر فيشر به منظور تسهيل در روند جراحي هاي زيبايي و تناسب اندام اتفاق افتاد.

آقاي دكتر، لطفا توضيح دهيد كه ليپوماتيك چيست و چه كاربردي دارد؟
ليپوماتيك يك دستگاه ليپوساكشن مكانيكي است كه از قدرت كمكي استفاده مي كند يعني نوك ميله ليپوساكشن براي آنكه خستگي جراح كمتر شود، توسط يك پمپ هوا به جلو و عقب حركت داده مي شود. اصطلاحا به اين نوع ليپوساكشن، ليپوساكشن با قدرت كمكييا گفته مي شود

آيا ليپوماتيك تكنولوژي جديدي است؟
در كليات خير. چون اولين ليپوساكشن هم در سال 1974 توسط دكتر فيشر به وسيله يك موتور الكتريكي كه يك ميله با نوك برنده را حركت مي داد، انجام شد و سابقه ليپوساكشن با قدرت كمكي به سا لها قبل بازميگردد كه البته دستگاه هاي قديمي تر بيشتر مثل ليپوماتيک با كمك پمپ هوا كار مي كردند. اما چون صدا و لرزش آنها زياد بود انواع جديدتر اكنون بيشتر با موتورهاي الكتريكي كار ميكنند.


ليپوماتيك چه فرقي با ساير دستگاه هاي ليپوساكشن با قدرت كمكي دارد؟
در ساير دستگا هها معمولا حركت ميله ليپوساكشن به سمت جلو و عقب است يعني حركات رفت و برگشتي دارد اما در ليپوماتيكحركات نوك ميله علاوه بر رفت و برگشتي به شكل لرزشي و دوراني هم هست به ا ين تكنولوژي
nutational infrasonic liposuctionگفته مي شود كه در سال 1997 ساخته شده است و ادعا شده باعث صدمه كمتر به بافتها ميشود.ليپوماتيك به شكل فعلي ساخت شركت يورومي ( Euromi )بلژيك است

يعني تكنولوژي ليپوماتيك از ليپوليز ليزري قديميتر است؟
بله ليپوليز ليزري بعد از ليپوساکشن باقدرت كمكي مثل ليپوماتيك ارائه شده است.


اينكه گفته ميشود اين دستگاه التراسونيك يا مادون صوت است يعني از امواج صوتي استفاده ميكند؟
خير منظور آن است كه سرعت حركات نوك ميله ليپوساكشن در آن كمتر از ساير دستگا ههاي مشابه ا ست .يعني ا گر در بعضي دستگاه ها سرعت حركت نوك سه ، چهار هزار بار در دقيقه است، در ليپوماتيك 600بار است يعني حدود 20 بار در ثانيه؛ نه اينكه امواج صوتي در كار باشد


ادعا مي شود كه اين دستگاه ليپوماتيک به عروق و اعصاب صدمه نمي زند و احتمال آمبولي ندارد؛ صحيح است؟
مطمئنا خير. خود كمپاني سازنده هم چنين ادعايي ندارد .بلكه در مورد صدمه به عروق و اعصاب ادعا شده است كه به علت شكل خاص حركات نوك احتمال صدمه به عروق و اعصاب كم است نه آنكه وجود ندارد كه البته تمام دستگا ههاي ديگر ليپوساكشن اعم از ليپوساكشن مكانيكي ساده يا با قدرت كمكي يا ليپوساكشن اولتراسونيك و ليپوليز ليزري هم همين ادعا را دارند. اما در مراجع علمي هيچگاه مطرح نيست كه اين يا آن دستگاه فلان عارضه را ندارد كما اينكه در مورد ليپوماتيك هم بيماراني كه دچار خونريزي يا تجمع مايع زير پوست شد ه اند، ديده مي شود كه به علت صدمه به عروق خوني يا لنفاوي است كه طبيعي هم هست كه رخ دهد و هيچ تكنولوژي ادعا ندارد كه اين عوارض را اصلا ندارد. عين همين قضيه در مورد آمبولي هم صادق است كه بايد بدانيم بهترين راه كاهش احتمالي آمبولي رعايت نكاتي مثل عدم انجام ليپوساكشن يا ليپوليز يا ليپوماتيك در افرادي است كه چاق نيستند، بيش از چهار، پنج ليتر از آنها چربي و مايع نگيريم، در مطب اين كار را انجام ندهيم و از عمل هاي طولاني هم بپرهيزيم و گرنه هر تكنولوژي و دستگاهي كه اين اصول را رعايت نكند، ميتواند باعث درصد بالايي از آمبولي شود و ربطي به نوع دستگاه ندارد.


اين دستگاه از چه قسمتهايي تشكيل شده است؟
اين دستگاه شامل يك پمپ تزريق مايع بيحسي، يك دستگاه ليپوساكشن، يك پمپ هوا براي حركت ميله ليپوساكشن يك دسته و تعدادي ميله ليپوساكشن ا ست و قيمتي حدود 40 هزار دلار دارد كه نسبت به بسياري از دستگا ههاي ليپوساكشن اولتراسونيك و ليزر ليپوليز دستگاه مقرون به صرفه و ارزا نتري است چون تكنولوژي پيچيد ه اي ندارد.


ادعا مي شود كه اين دستگاه توانايي كمك به سفتي پوست را دارد؟
واقعيت اين است كه تمام روش هاي ديگر ليپوساكشن و ليپوليز هم همين ادعاها را دارند يعني اگر هر نوع ليپوساكشن يا ليپوليز را سطحي انجام دهيم مي تواند با تحريك ساخت بافت فيبرز و كلاژن منجر به سفت تر شدن پوست شود اما اشكال آن است كه احتمال عوارضي مثل ايجاد پستي و بلندي سطح پوست يا موج دار شدن پوست بيشتر مي شود. در ميان تمام تكنولوژ يها تنها ليپوليز ليزري آن هم عمدتا دستگاه اسمارت لايپو مقالات معتبر علمي دارند كه اين سفت شدن را نشان ميدهد