مزیتهای لاغری با لیپوماتیک

در اين روش شخص درد مختصري احساس مي کند
دوره ي نقاهت در اين روش کوتاه است
مدت زمان عمل ليپوماتيک کوتاه است و فرد زمان بسيار کمي در اتاق عمل خواهد بود
عمل جراحي بدون برش و بخيه انجام مي شود و نيازي به بستري در بيمارستان نيست
بعد از عمل ليپوماتيک ظاهر پوست بهتر مي شود درواقع ليپوماتيک پوست را به صورت هم زمان ليفت مي کند
عوارض آن خيلي کم است و خطر آمبولي در آن وجود ندارد
کبودي بعد از جراحي نسبت به ديگر روش ها بسيار کم است
لاغري با اين روش به کمک دستگاه ليپوماتيک انجام مي شود