لیپوماتیک چگونه عمل می کند؟

ليپوماتيک از يک ميله ي فلزي به نام کانولا استفاده مي کند . در ابتدا جراح متخصص زيبايي در موضع مورد نظر تزريقاتي انجام مي دهد که بدن دچار واکنش هايي براي چربي سوزي بشود.
بعد از آن با ايجاد يک سوراخ بسيار کوچک در محل عمل کانولا را وارد بدن مي کند، کانولا يک ميله ي فلزي بسيار نازک و حساس است ، اين اقدام چيزي شبيه به آندوسکوپي است که در بسياري از آزمايشگاه ها انجام مي شود (البته نه دقيقا به اين شکل).
بعد از آن کانولا چربي هاي زير پوستي شما را مي مکد و به بيرون از بدن هدايت مي کند .
چربي ها بسيار سالم و زنده هستند و بعد از تخليه اين قابليت را دارند که در اندام هاي ديگر تزريق شوند.

جراحي ليپوماتيک که در واقع يک اقدام متخصصانه است باعث مي شود تا سلول هاي چربي از بدن فرد خارج شود، بهتر است اصطلاح برداشتن چربي از بدن را به ليپوماتيک بدهيم زيرا اين جراحي درست از تعداد سلول هاي چربي بدن مي کاهد .در نتيجه نيز اگر بدن دچار چاقي ها و اضافه وزن بشود چاقي به شکل گذشته نخواهد بود و يا اينکه اصلا اتفاق نمي افتد. اين نتيجه ي مثبت براي جراحي با ليپوماتيک باعث شده است تا از اين عمل به عنوان يک روش لاغري به صورت دائمي ياد شود.