با شکوفه انار دیابت خود را کنترل کنید!!

 

 شما  ميتوانيد با استفاده کردن از شکوفه انار ديابت خود را کنترل کنيد.

متخصصان عنوان مي کنند انار مي تواند موجب بهبود حافظه شده و به کنترل گلوکز خون هم کمک مي کند. بدون ترديد انار ترکيبي از سلامت و مزه است. نه تنها دانه هاي انار، بلکه شکوفه هاي انار هم حاوي فوايد متعددي هستند.

 

گل هاي اين ميوه غني از آنتي اکسيدان بوده و حاوي ذخاير فتوشيميايي هستند که به کاهش عوارض و مشکلات سلامت مرتبط با ديابت کمک مي کنند. از اينرو افراد ديابتي مي توانند با مصرف اين گل ها، به بهترين شکل سطح گلوکز خون شان را کنترل نمايند.

 

 

 

 

 

طبق نتايج مطالعه محققان در سال ????، گل هاي انار حاوي ويژگي هاي فعال کننده PPAR-آلفا/گاما هستند. اين فاکتورها نه تنها به تنظيم مصرف اسيدچرب و اکسايش، التهاب و عملکرد عروق کمک مي کنند، بلکه هوموستاز گلوکز و التهاب را نيز تحت کنترل دارد.

 

ديابت کنترل نشده مي تواند منجر به استرس اکسايشي شود که در نتيجه به سلول هاي مغز آسيب رسانده و موجب زوال شناختي مي شود.

اما مصرف شکوفه هاي انار که غني از آنتي اکسيدان هستند، به مقابله با استرس اکسايشي کمک کرده

و در نتيجه عملکرد مغز بهبود مي يابد.

مطالعه ديگري که  بهترين فوق تخصص غدد در تهران در سال ???? نشان داده است مصرف گل انار همراه با داروهاي ديابت نه تنها موجب کاهش فشار اکسايشي مي شود، بلکه عملکرد يادگيري و حافظه را در افراد ديابتي بهبود مي بخشد.