وزن مناسب برای لیپوماتیک

آيا وزن من براي ليپوماتيک مناسب است ؟ آيا مي توانم با وجود اين وزن زياد از ليپوماتيک استفاده کنم ؟در پاسخ به عزيزاني که تمايل به انجام جراحي ليپوماتيک دارند بايد اين مطلب را ارائه کنيم که وزن ايده آل براي جراحي ليپوماتيک با توجه به BMI يا توده ي بدني مشخص مي شود ، براي اين منظور جراح پيش از جراحي اين شاخص را اندازه گيري مي نمايد ، BMI مشخص مي کند که چاقي شما در چه وضعيتي قرار دارد

ايده آل
اضافه وزن
چاق
چاقي خطرناک
اين ميزان که با توجه به قد و وزن فرد مشخص مي گردد ايده آل ترين عدد براي BMI بين ?? تا ?? مي‌باشد و بالاتر و يا پايين تر از اين حد بيانگر اين مساله است که شما دچار چاقي هستيد .

وزن مناسب براي ليپوماتيک

BMI به اين شکل محاسبه مي شود که قد تقسيم بر مجذور وزن مي شود . عددي که بدست مي آيد همان BMI يا شاخص توده بدني شما است .

براي مثال BMI فردي با قد و وزن زير:
?? كيلو , ???? متر
BMI=22 / 1.12 x 1.12=17.53

حاصل اين نتيجه اگر بين ?? تا ?? باشد فرد دچار اضافه وزن است و در واقع کساني که
بيش از ?? باشند چاق هستند ، به طبع فردي با BMI 40 که دچار چاقي خطر ناک است ، نمي تواند از روش ليپوماتيک استفاده کند و نياز است که قبل از جراحي حتما با روش هايي مثل جراحي معده يا بالن معده وزن خود را کم کند.

بعد از اينکه وزن فرد براي جراحي ليپوماتيک ايده آل شد مي تواند براي اين عمل اقدام نمايد، بنابراين به توصيه پزشک براي مفيد يا مضر بودن جراحي ليپوماتيک توجه کنيد و از اقدامات غير منطقي براي لاغر شدن بپرهيزيد. به ياد داشته باشيد که اين روش بدون توصيه پزشک مي تواند براي شما مخاطره ساز باشد.
منبع: دکتر پرنيا