آزمایش برای اختلالات غدد درون ریز

 

 اگر شما مبتلا به اختلالات غدد درون ریز هستید، ممکن است پزشک شما را به متخصص ( متخصص غدد) ارجاع دهد و این فرد در زمینه ی مشکلات مربوط به دستگاه غدد درون ریز خبره و متبحر می باشد.

 

علائم اختلال غدد درون ریز بسیار متنوع است و به نوع غده ی درگیر وابسته می باشد. در حالی که، اکثر افراد مبتلا به بیماری غدد درون ریز از خستگی و ضعف شکایت دارند.

 

آزمایشات خون و ادرار برای بررسی سطح هورمون ها می تواند به پزشکان در تعیین این که آیا اختلال غدد درون ریز وجود دارد یا که خیر کمک کند. آزمون های تصویر برداری ممکن است  برای تعیین محل تومور و یا ندول استفاده شود.

 

 درمان اختلالات غدد درون ریز می تواند دشوار و پیچیده باشد، به طوری که تغییر در سطح یک هورمون می تواند  دیگری را کاهش دهد. پزشک و یا متخصص غدد شما ممکن است آزمون معمولی خون را برای بررسی مشکلات و یا برای تعیین داروها و یا  تنظیم روند درمانی شما درخواست کند.