امکان یا عدم امکان جراحی لیپوماتیک

افرادي که داراي چاقي هاي موضعي در نواحي زير مي باشند
شکم
پهلو
ران
ساق پا
دست ها
بازو
غبغب
پشت کمر
فيله ها
افرادي که تجمع چربي بدن آن ها در يک قسمت مشخص مثلا ران ها ديده مي شود .
افرادي که بعد از ورزش هاي سنگين و رژيم هاي سخت ديگر لاغر نمي شوند
افرادي که توانايي ريم گرفتن و ورزش کردن را نداشته اما مي خواهند در کم ترين زمان لاغر شوند.
افرادي که تصميم به اضافه وزن بعد از لاغري ندارند. هزينه ليپوماتيک
افرادي که پوست شکم و بدن آن ها سفت و حالت الاستينه آن محفوظ مانده است.