افراد مناسب برای عمل لیپوماتیک

جراحي ليپوماتيک براي برداشتن چربي هايي به کار مي رود که تا کنون قادر به از بين بردن آنها نبوده ايد. بنابراين براي افرادي مناسب است که بعداز مدت ها ورزش و يا گرفتن رژيم هاي سخت نتوانسته اند کاهش وزن داشته باشند.
ممکن است بعد از رژيم هاي سخت و ورزش هاي سنگين شاهد يک معضل باشيد و آن هم آب نشدن چربي هاي پهلو و يا زير شکم را از بين برد. با استفاده از ليپوماتيک مي توان چربي هاي اضافي ناحيه کفل ها ، پهلوها، فيله ها، بازوها و ..
از طرفي افراد يکه توانايي ورزش کردن را ندارند
افرادي که دچار چاقي هاي موضعي هستند
افرادي که مشکلات چاقي آنها در يک ناحيه قرار دارد
افرادي که تجمع چربي در بدن آنها پراکنده نيست.
موارد مناسبي براي عمل ليپوماتيک هستند.
منبع: پرنيا