علل بیماری های غدد درون ریز

 

اختلالات غدد درون ریز را معمولا در دو دسته تقسیم بندی می کنند:

 

    بیماری های اندوکرینی که زمانی رخ می دهد که غده بیش از حد و یا خیلی کمتر از حد معمول خود هورمون درون ریز بسازد، و به آن عدم تعادل هورمونی می گویند.

    بیماری های اندوکرین به علت برخی ضایعات در سیستم اندوکرین  ایجاد می شود ( از جمله ندول ها و تومورها)، که  بر روی سطح هورمون ها اثر دارند.

 سیستم فیدبک ( خودتنظیمی) اندوکرین به کنترل و تعادل هورمون ها در جریان خون کمک می کند. اگر بدن شما  مقدار زیاد و یا خیلی کمی هورمون خاص داشته باشد، سیستم فیدبک بر روی غدد مشخصی برای اصلاح  این مشکل اثر می گذارد و سیگنال می فرستد.

عدم تعادل هورمونی ممکن است زمانی رخ دهد که سیستم  فیدبک در حفظ سطح هورمون ها در جریان خون مشکل داشته باشد و  یا  اگر بدن  نتواند آن را به درستی از جریان خون حذف کند، این مشکل پدید می آید.

 

افزایش  و یا کاهش سطح هورمون های غدد درون ریز ممکن است مشکلات زیر را به دنبال داشته باشد:

 

 

    مشکل در سیستم فیدبک غدد درون ریز

 

 

    بیماری ناتوانی غده در تحریک  غده ی دیگر برای آزاد کردن هورمون ها ( برای مثال، وجود مشکل  در هیپوتالاموس می تواند باعث عدم تولید هورمون در غده ی هیپوفیز شود)

    تشخیص اختلال ژنتیکی از جمله نئوپلازی متعدد غدد درون ریز (MEN)، و یا کم کاری تیروئیدی مادرزادی توسط متخصص غدد

    عفونت

    آسیب به غدد درون ریز

    تومور غدد درون ریز

 

اکثر تومورهای غدد درون ریز و ندول های آن، غیر سرطانی هستند. معمولا آن ها به سایر بافت های بدن منتشر نمی شوند. در حالی که، تومور و یا ندول در غده ممکن است با تولید هورمون در غده تداخل داشته باشد.