سوالات رایج در روش لیپوماتیک

سوالهای رایج:
چه مدت بعد از عمل لیپوماتیک باید گن پوشید؟یک جمله معروف اینه که هرچه ناراحتی در زمان گن پوشیدن پیشتر باشه نتیجه خوب هم بیشتره. توصیه به پوشیدن ۲تا ۳ هفته گن تنگ و ۴ تا ۶ هفته گن شل تر می باشد.
چه موقع میتوان ورزش رابعد لیپوماتیک شروع کرد؟
پیاده روی را میتوان از روز اول شروع کردولی ورزش هایی که فشار خون را بالا میبرنند تا یک هفته بعد لیپوماتیک نباید شروع کرد.
کی ورم بعد از عمل کاهش می یابد؟تا ۸ هفته طول میکشد تاکاهش پیدا کندو نتیجه اصلی تا ۶ ماه طول می کشد..
چگونه میتوان نتیجه بعداز لیپوماتیک را بهتر کرد؟
دوری جستن از غذا های نمکی و چربی در ماه اول از لیپوماتیک ایده ال است ماساژ بعد لیپوماتیک با لوسیون در کاهش ورم کمک میکند.
چرا در نواحی لیپوماتیک شده حس سوزن سوزن شدن وجود دارد؟
تغییر حس پوستی بعد لیپوماتیک شایع میباشد و گاها تا ۶ ماه طول می کشد به حالت طبیعی برگشت نماید.
کبودی ها چه مدتی بعد لیپوماتیک طول میکشد؟
کبودی ۲ هفته کامل طول میکشد۷ روز بعد لیپوماتیک رنگ کبودی به ارغوانی مبدل میشود..
چه موقع میتوان بعد لیپوماتیک رانندگی کرد و یا به سفر رفت؟
بعد از رفع درد میتوان رانندگی کرد و۲ هفته بعد هم میتوان به سفر رفت.
چه موقع بعد لیپوماتیک میتوان حمام و سونا و استخر رفت؟
استفاده از حمام و ماسا ژ را از همان روز آغاز کنید ولی استفاده از استخر و سونا تا بسته شدن کامل سوراخ ها ممنوع است..
چرا بعد در اوردن گن دچار سرگیجه میشویم؟
گن وقتی برداشته میشود مخصوصا در قسمت پاها باعث افت فشار میشود لذا توصیه به ۱۰ دقیقه دراز کشیدن بعداز در اوردن گن میشود.
تا چندروز بعد عمل لیپوماتیک ترشح مایع ادامه دارد؟
۵ تا ۱۰ روز ترشح خونابه ادامه دارد که بسته به محل عمل و حجم چربی تخلیه شده دارد.
چه کارهایی نباید کرد؟
شده را کمپرس سرد و یا گرم نکنید. به هیچ عنوان ناحیه لیپوماتیک
ایا اختلال قاعدگی بعد لیپوماتیک نرمال است؟
جلو یا عقب افتادن قاعدگی و همچنین تب مختصر بعد لیپوماتیک به علت رفلکس بدن به ترومای لیپوماتیک می باشد