درباره دستگاه لیپوماتیک

دستگاه ليپوماتيک يک کمپرسور دارد که هواي فشرده را به ميله اي به نام کانولا منتقل مي کند. با مرتعش شدن کانولا در زير پوست لرزش هاي سه بعدي سريعي ايجاد مي شود که باعث مي شود سلول هاي چربي شکسته و تخليه شوند. کانولا را از يک سوراخ ? ميلي متري وارد بافت چربي مي کنند و با ايجاد امواج اينفراسونيک توسط کانولا سلول هاي چربي انباشته شده زير پوست تخريب مي شوند و به راحتي از بدن خارج مي گردند.
البته قبل از جراحي ليپوماتيک از داروي بي حسي استفاده مي شود. داروي بي حسي به بافت چربي پوست وارد مي شود و باعث کاهش درد در ناحيه تخليه چربي مي شود. اين امر باعث مي شود که در زمان جراحي فرد دردي را حس نکند.