آیا چربی تزریق شده بعد از لیپوماتیک جذب می شود ؟

در حالت کلي بعد از تزريق چربي مقداري از آن جذب بدن مي شود و حجم آن کاهش مي يابد ، اما براي رفع اين مشکل در زمان تزريق بيشت تر ازحد نياز تزريق انجام مي شود تا بعد از جذب چربي بيمار به نتيجه ي ايده آل برسد . به همين منظور است که بعد از تزريق چربي در روزهاي ابتدايي شاهد حجم بيشتري از انتظار خود خواهيد بود ، اما جاي نگراني نيست.
آيا تزريق چربي در سينه وباسن دائمي است؟
بله اين بافت هاي تزريق شده به صورت دائمي باقي مي مانند اما عوامل مانند تحرک زياد و کاهش وزن در کاهش سايز آن تاثير مي گذارد و شما نياز داريد تا بعد از تغييرات در بدن تزريق چربي را تمديد نماييد . قيمت ليپوماتيک
آيا تزريق چربي نياز به بيهوشي دارد ؟
تزريق چربي در نواحي مانند باسن و سينه با بي هوشي و يا بي حسي موضعي قابل انجام است ، البته بستگي به نوع بي هوشي در زمان ليپوماتيک دارد که شما بي هوش باشيد يا بي حس . معمولا براي تزريق در صورت نياز به بي حسي خواهيد داشت .