سوالات رایج در روش لیپوماتیک

سوالهاي رايج:
چه مدت بعد از عمل ليپوماتيک بايد گن پوشيد؟يک جمله معروف اينه که هرچه ناراحتي در زمان گن پوشيدن پيشتر باشه نتيجه خوب هم بيشتره. توصيه به پوشيدن ?تا ? هفته گن تنگ و ? تا ? هفته گن شل تر مي باشد.
چه موقع ميتوان ورزش رابعد ليپوماتيک شروع کرد؟
پياده روي را ميتوان از روز اول شروع کردولي ورزش هايي که فشار خون را بالا ميبرنند تا يک هفته بعد ليپوماتيک نبايد شروع کرد.
کي ورم بعد از عمل کاهش مي يابد؟ تا ? هفته طول ميکشد تا کاهش پيدا کند و نتيجه اصلي تا ? ماه طول مي کشد..
چگونه ميتوان نتيجه بعداز ليپوماتيک را بهتر کرد؟
دوري جستن از غذا هاي نمکي و چربي در ماه اول از ليپوماتيک ايده ال است ماساژ بعد ليپوماتيک با لوسيون در کاهش ورم کمک ميکند.
چرا در نواحي ليپوماتيک شده حس سوزن سوزن شدن وجود دارد؟
تغيير حس پوستي بعد ليپوماتيک شايع ميباشد و گاها تا ? ماه طول مي کشد به حالت طبيعي برگشت نمايد.
کبودي ها چه مدتي بعد ليپوماتيک طول ميکشد؟
کبودي ? هفته کامل طول ميکشد? روز بعد ليپوماتيک رنگ کبودي به ارغواني مبدل ميشود..
چه موقع ميتوان بعد ليپوماتيک رانندگي کرد و يا به سفر رفت؟
بعد از رفع درد ميتوان رانندگي کرد و? هفته بعد هم ميتوان به سفر رفت.
چه موقع بعد ليپوماتيک ميتوان حمام و سونا و استخر رفت؟
استفاده از حمام و ماسا ژ را از همان روز آغاز کنيد ولي استفاده از استخر و سونا تا بسته شدن کامل سوراخ ها ممنوع است..
چرا بعد در اوردن گن دچار سرگيجه ميشويم؟
گن وقتي برداشته ميشود مخصوصا در قسمت پاها باعث افت فشار ميشود لذا توصيه به ?? دقيقه دراز کشيدن بعداز در اوردن گن ميشود.
تا چندروز بعد عمل ليپوماتيک ترشح مايع ادامه دارد؟
? تا ?? روز ترشح خونابه ادامه دارد که بسته به محل عمل و حجم چربي تخليه شده دارد.
چه کارهايي نبايد کرد؟
شده را کمپرس سرد و يا گرم نکنيد. به هيچ عنوان ناحيه ليپوماتيک
ايا اختلال قاعدگي بعد ليپوماتيک نرمال است؟
جلو يا عقب افتادن قاعدگي و همچنين تب مختصر بعد ليپوماتيک به علت رفلکس بدن به تروماي ليپوماتيک مي باشد