نگهداری از سمعک


اگر شما از سمعک پشت گوش (BTE ) ، داخل گوش (ITE) و یا داخل کانال (CIC) استفاده مینمائید. نظافت روزانه آنها برای اطمینان از عملکرد مناسب این سمعکها بسیار ضروری می باشد.

 

در ذیل چندین توصیه ساده  از دید دکتر مهدی احمدی ذکر شده است که شما باید بطور منظم آنها را بکار گیرید:

 

 

سمعکهای پشت گوشی:

 

با یک پارچه خشک ، سمعک و قالب آن را تمیز نمائید . هرگز خود سمعک را نشوئید

 

مطمین شوید که هیچ جرمی ، داخل دهانه سمعک و یا قالب نشده باشد زیرا اینها موجب کاهش تاثیر و عملکرد سمعک می گردند.

 

هنگام عدم استفاده از سمعک خصوصا شبها ، در باتری راباز بگذارید تا جریان هوا در آن برقرار گردد.

چگونگی شستشوی قالب گوش و نگهداری از سمعک:

 

قالب سمعک باید بطور منظم شستشو شود.

 

قالب گوش را از سمعک جدا کنید.

 

قالب را با آب نیمه گرم و صابون بشوئید. از مواد شوینده قوی برای این منظور استفاده نکنید.

 

قالب را با آب شستشو داده و آبکشی نمائید.

 

ممکن است قطراتی از آب ، داخل قالب گوش و یا لوله آن باقی بماند.

 

در این موارد برای نگهداری از سمعک ، وسایل خاصی برای دمیدن هوا در اختیار متخصص سمعک شما قرار دارد که قطرات آب را خارج نمائید.

 

قبل از اتصال مجدد سمعک به قالب گوش و لوله آن ، اطمینان حاصل کنید که قالب و لوله کاملا خشک شده باشند.

 

 

سمعکهای داخل گوش (ite) و کاملا داخل کانال (cic ) :

 

 

جرم تولید شده در کانال گوشی شما ، می تواند موجب بسته شدن و گرفتگی دهانه سمعک گردد. به منظور تسهیل در پاک کردن این جرم ما ، از سمعکهای داخل گوشی مجهز به یکی از سیستمهای محافظ در برابر جرم گوش می باشد که عبارت اند از : wan gard یا no wan ، micro wan buster و یا wan buster که برای خارج نمودن سریع و راحت جرم گوش طراحی شده اند .

 

 

برای نگهداری از سمعک چه کارهایی را نباید انجام دهید:

 

هیچ گاه از آب یا الکل برای تمیز نمودن سمعک استفاده نکنید. شما می توانید خارج و سطح سمعک را بوسیله پارچه و یا وسایل مخصوص پاک کردن که همراه با سمعک به شما داده می شود خشک وتمیز نمائید.

 

هر گاه از لوسیون ( خصوصا لوسیونهای برنزه شدن در آفتاب ) استفاده نمودید، دستهایتان را قبل از کار با سمعک و یا قرار دادن باتری در آن کاملا شستشو دهید. استفاده از اسپری مو نیز می تواند به سمعک آسیب وارد نماید .

 

برای نگهداری از سمعک هیچگاه نباید سمعک را در معرض گرمای شدید قرارداد ( مثل گذاشتن سمعک در داخل ماشین پارک شده زیر آفتاب ) سمعک نباید در معرض رطوبت قرار گیرد ، مانند قرارگرفتن در سونای بخار یا زیر دوش یا باران شدید .در صورتیکه سمعک در محیط بسیار مرطوبی قرار گیرد با احتیاط آنرا خشک نموده و از کیت ضد رطوبت استفاده کنید .برای اطلاعات بیشتر به متخصص سمعک مراجعه کنید.