مزایای لیپوماتیک نسبت به روش های دیگر جراحی

 لیپوماتیک کبودی کمتری دارد
تورم آن بسیار کم است
دوره ی نقاهت آن حدود یک هفته است و بیمار بعد از جراحی نیازی به بستری ندارد
قابل انجام برروی اکثر نقاط بدن حتی نواحی ظریف و حساس
سیستم ایمنی فعالی دارد که ارتباطی با بافت چربی نخواهد داشت.
آسیب های بسیار کمی به بدن وارد می کند و تقریبا نزدیک به صفر است
لیفت پوست در این روش بسیار زیاد است و دچار افتادگی بعد از تخلیه چربی نمی شود
دوره عمل کوتاه، درد کمتر و ریکاوری آن به سرعت انجام می شود. هزینه لیپوماتیک
منبع: دکتر پرنیا