غدد درون ریز

  

غدد بدن به دو دسته ی برون ریز و درون ریز تقسیم بندی می شوند. غدد برون ریز، بیشتر ترشحات خود را به مجاری بدن می ریزند ولی غدد درون ریز یا غدد اندوکرین، ترشحات خود را که هورمون ها نام دارند، به خون می ریزند. بیماری های غدد درون ریز مربوط به این هورمون ها هستند.

 

 

بیماری های غدد درون ریز

 

سیستم غدد درون ریز شبکه ای از غدد است که هورمون هایی را می سازد و تولید و ترشح می کند، و به کنترل بسیاری از عملکرد های مهم بدن کمک می کند، بویژه توانایی بدن در تبدیل کالری ها به انرژی که سلول ها و اندام ها را تقویت می کند.

سیستم غدد درون ریز بر روی ضربان قلب شما  هم اثر دارد، بر روی رشد استخوان ها و بافت های بدن تاثیر می گذارد، حتی بر روی توانایی بچه دار شدن هم تاثیر دارد. نقش مهمی در ایجاد دیابت، بیماری تیروئید،  اختلالات رشد و اختلال کارکرد جنسی و سایر اختلالات مرتبط با هورمون دارد و هر نوع اختلال و بیماری باید توسط بهترین فوق تخصص غدد در تهران بررسی شود.

 

 

 

غدد مربوط به سیستم  درون ریز

 

هر یک از غدد سیستم درون ریز ( اندوکرین) هورمون های خاصی را به درون جریان خون آزاد می کنند و این هورمون ها از راه جریان خون به سایر سلول های بدن شما می روند و به کنترل و همکاری بسیاری از فرآیندهای بدن کمک می کنند.

 

غدد اندوکرین ( غدد درون ریز) شامل اجزای زیر می باشند:

 

غدد آدرنال ( فوق کلیه) : دو غده که بر روی کلیه های قرار دارند و هورمون کورتیزول آزاد می کنند.

 

هیپوتالاموس : بخش میانی تحتانی مغز است که برای آزاد کردن هورمون ها از هیپوفیز پیغام ارسال می کند.

 

تخمدان ها : اندام های باروری جنس مونث هستند که هورمون های جنسی تولید می کنند.

 

سلول های جزایر لانگرهانس در پانکراس : سلول هایی در پانکراس که  آزاد شدن هورمون انسولین و گلوکاگن را کنترل می کنند.

 

پاراتیروئید : چهار غده کوچک در گردن که در رشد و نمو استخوان نقش دارند.

 

غده ی پینه آل : غده ای که در نزدیک بخش مرکزی مغز است و ممکن است با الگوهای خواب در ارتباط باشد.

 

غده ی هیپوفیز : غده ای که در قاعده ی مغز قرار دارد و در پشت سینوس ها جا گرفته است.  اغلب این غده به نام غده ی مادر نامیده می شود، بر روی بسیاری از هورمون های دیگر هم اثر دارد، بویژه  بر روی تیروئید. مشکلات مرتبط با این غده می تواند بر روی رشد، چرخه های قاعدگی زنانه، و آزاد شدن شیر از پستان اثر گذار باشد.

 

بیضه ها : غدد تولید مثلی  جنس مذکر هستند که اسپرم  و  هورمون جنسی مردانه می سازند.

 

تیموس : غده ای در بخش فوقانی قفسه سینه که به سیستم ایمنی بدن در ابتدای زندگی کمک می کند.

 

تیروئید : غده ای پروانه ای شکل در بخش جلویی گردن که متابولیسم را در کنترل دارد.