روش انجام عمل لیپوماتیک

در عمل، اين روش ليپوساکشن با يک لوله کانولا ساکشن ارتعاشي تسريع مي شود. روش ليپوماتيک (ليپوساکشن بدون درد) با يک موتور بادي کار مي کند که با هواي فشرده اي که سه حرکت نوسان، چرخش و ارتعاش را براي لوله کانولا فراهم مي کند، راه اندازي مي شود. در نتيجه اين سه حرکت، يک مسير مارپيچ ايجاد مي شود که بافت چربي را به ذرات ريز تبديل مي کند. اصل امولسيون امکان خارج سازي بافت چربي بدون آسيب وارد کردن به بافت هاي ديگري مثل عضلات، عروق خوني و عصب ها را فراهم مي کند. اين مساله منجر به دوره ريکاوري سريع تر پس از عمل مي شود. روش ليپوماتيک همچنين در نواحي دشوار يا نواحي حاوي فيبروز دقيق تر عمل مي کند و در آب کردن شکم بسيار موثر است . ( ليپوساکشن ثانويه يا ليپوساکشن مردانه).

ليزر ليپوماتيک در قياس با ليپوساکشن فراصوت، ليپوساکشن دستي سنتي يا ليپوساکشن ليزري، باعث سوزش پوست ( نرکوز پوست) نمي شود و ورم کمي را ايجاد مي کند. اين روش باعث انقباض بيشتر پوست مي شود، نتايج بهينه اي را در نواحي فييبروزي بوجود مي آورد و در خارج سازي ايمن چربي بدون آسيب وارد کردن به بافت هاي مجاور توانايي فوق العاده اي دارد.

در اين روش ، سلول هاي چربي، ابتدا به روش کاملا فيزيکى و نه اشعه و يا حرارت تخريب شده ( توسط حرکات لرزشي کانولا بصورت امولسيون در مي آيد) و سپس اين چربي امولسفيه به آرامي براي پيکر بندي بدن توسط خود دستگاه از بدن خارج مي شود.