فیزیولوژی کبد در بدن


 کبد (جگر) اندام مهمی در بدن است که بدون آن ادامه حیات غیرممکن است.

 

پانکراس(لوزالمعده) و کبد، نقش مهمی در هضم و متابولیسم مواد غذایی به‌عهده دارند.

 

کیسه‌ی صفرا نیز اگر چه اندامی مهم است، ولی بدن به‌خوبی خود را با فقدان آن، تطبیق می‌دهد.

 

آگاهی از ساختمان و عملکرد این اندام‌ها بسیار مهم و با ارزش است.

 

 

فیزیولوژی و عملکرد:

 

کبد به وزن تقریبی ۱۵۰۰ گرم، بزرگترین غده‌ی بدن است و دو لوب اصلی، راست و چپ دارد.

 این عضو از دو منبع خونی تغذیه می شود: شریان کبدی، که یک سوم خون کبد را تامین می‌کند و از آئورت منشا می‌گیرد، و ورید باب که دو سوم خون آن را تامین می‌کند و خون گرفته شده از لوله ی گوارش را به آن می‌رساند.

مجموعه‌ای از مجاری صفراوی نیز در کبد وجود دارند که صفرا (که منشأ آن سلول های کبدی است) از طریق این مجاری خارج می‌شود.

 

کبد قادر به تولید مجدد خود می‌باشد. وجود ۲۰- ۱۰ درصد از کل کبـد برای ادامه‌ی حیات کافی است؛

ولی با خارج کردن آن از بدن، مرگ در عرض۲۴ ساعت اتفاق می‌افتد.

 این عضو حیاتی برای انجام بیشتر اعمال متابولیک بدن ضروری بوده و بیش از ۵۰۰ عمل مختلف را انجام می‌دهد و حتما باید چکاپ های سالیانه توسط پزشک حاذق انتخاب شده از لیست پزشکان متخصص انجام شود.

 

 

کارهای اصلی آن عبارت‌اند از:

 

– متابولیسم کربوهیدرات، پروتئین و چربی؛

 

– ذخیره و فعال کردن ویتامین‌ها و مواد معدنی؛

 

– تبدیل آمونیاک به اوره؛

 

– متابولیسم استروئیدها؛

 

– عمل کردن به‌عنوان یک صافی؛برای محافظت در برابر سیل مواد مضری که به‌ خون سرازیر می‌شوند.

 کبد صفرا تولید می‌کند، نمک‌های صفراوی برای هضم و جذب چربی و ویتامین‌های محلول در چربی استفاده می‌شوند و بیلی روبین محصول نهایی انهدام گلبول‌های قرمز، در کبد ترکیب شده و از طریق صفرا دفع می‌شود