آمادگی لازم برای عمل لیپوماتیک

از نیمه شب قبل از عمل از خوردن آب و وعده غذایی خودداری کنید
• دو روز قبل از عمل آسپرین مصرف نکنید
• دو روز قبل از عمل و یک ماه پس از آن از کشیدن سیگار خودداری کنید
• یک روز قبل از عمل از مصرف روغن ویتامین ای خودداری کنید

بعد از عمل
در روش لیپوماتیک دوره نقاهت بعد از عمل بسیار کوتاهتر و بین ۳ تا ۷ روز می باشد. هزینه لیپوماتیک

نکته قابل توجه آنکه بدلیل عدم آسیب به سلولهای چربی به طور همزمان می توان چربی خارج شده را به هر قسمتی از بدن مانند باسن ، سینه ، صورت (گونه ، لب و خطوط وچروک های پوستی ) ، پشت دست و ... تزریق کرد.

توصیه به پوشیدن ۲تا ۳ هفته گن تنگبعدازلیپوماتیک داریم بعد ان میتوان از گنی که کمی شل تر است تا ۴-۶ هفته استفاده کرد.