چه موقع میتوان ورزش رابعد لیپوماتیک شروع کرد؟

پیاده روی را میتوان از روز اول شروع کردولی ورزش هایی که فشار خون را بالا میبرنند تا یک هفته بعد لیپوماتیک نباید شروع کرد.
کی ورم بعد از عمل کاهش می یابد؟تا ۸ هفته طول میکشد تاکاهش پیدا کندو نتیجه اصلی تا ۶ ماه طول می کشد..
چگونه میتوان نتیجه بعداز لیپوماتیک را بهتر کرد؟
دوری جستن از غذا های نمکی و چربی در ماه اول از لیپوماتیک ایده ال است ماساژ بعد لیپوماتیک با لوسیون در کاهش ورم کمک میکند.
چرا در نواحی لیپوماتیک شده حس سوزن سوزن شدن وجود دارد؟
تغییر حس پوستی بعد لیپوماتیک شایع میباشد و گاها تا ۶ ماه طول می کشد به حالت طبیعی برگشت نماید.
کبودی ها چه مدتی بعد لیپوماتیک طول میکشد؟
کبودی ۲ هفته کامل طول میکشد۷ روز بعد لیپوماتیک رنگ کبودی به ارغوانی مبدل میشود..
چه موقع میتوان بعد لیپوماتیک رانندگی کرد و یا به سفر رفت؟
بعد از رفع درد میتوان رانندگی کرد و۲ هفته بعد هم میتوان به سفر رفت.
چه موقع بعد لیپوماتیک میتوان حمام و سونا و استخر رفت؟
استفاده از حمام و ماسا ژ را از همان روز آغاز کنید ولی استفاده از استخر و سونا تا بسته شدن کامل سوراخ ها ممنوع است..